PB0004 Familyal Hemiplejik Migren ve Epileptik Nöbetler Olgu Sunumu Sunan Kişi: Buse R. Hasırcı Bayır, İstanbul Haydarpaşa Numune EAH, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Buse R. Hasırcı Bayır, İstanbul Haydarpaşa Numune EAH, Nöroloji Kliniği
Betül Baykan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
Kemal Tutkavul, İstanbul Haydarpaşa Numune EAH, Nöroloji Kliniği
Sibel Aylin Uğur İşeri, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Ana Bilim Dalı
PB0011 Servikal Zona Sonrası Lomber Miyeloradikülopati Olgusu Sunan Kişi: Zeynep Karaoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Zeynep Karaoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Temel Tombul, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Ayşenur Avarisli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
Zeynep Erva Güllüoğlu Torun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
PB0012 Diabetik Hastada Abducens Paralizisinde Tanısal Zorluklar Sunan Kişi: Canan Akünal Türel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu Yazarlar:
Handan Teker, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu
Canan Akünal Türel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu
Şule Aydın Türkoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu
Serpil Yıldız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu
PB0016 İzole Axiller Sinir Tutulumuyla Karakterize Parsonage-Turner Sendromu Sunan Kişi: Serkan Kırbaş, Rize Özel Şar Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
PB0021 Akut Bilateral Vertikal Bakış Paralizisi Vertical One And A One Syndrome Olgusu Sunan Kişi: Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Sena Boncuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Alper Eryılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Şule Akçay, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0022 COVID19 İlişkili Korpus Kallosum Sitotoksik Lezyonu CLOCCs Sunan Kişi: Alper ERYILMAZ, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Alper ERYILMAZ, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Yonca ÜNLÜBAŞ, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Serna BONCUK, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Şule AKÇAY, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Abdulkadir TUNÇ, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0023 Gebelik İlişkili Trombotik Mikroanjiopati Olgusunda Subaraknoid Hemoraji Sunan Kişi: Sena Boncuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Sena Boncuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Alper Eryılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Şule Akçay, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0024 Madde Kullanımı Olan Bir Olguda Spontan Bilateral İnternal Karotis Arter Diseksiyonu Sunan Kişi: Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Yonca Ünlübaş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Sena Boncuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Alper Eryılmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Şule Akçay, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Abdulkadir Tunç, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0030 Dyke Davidoff Masson Sendromu Düşünülen Olgu Sunumu Sunan Kişi: Mustafa Harun Şahin, Ankara Şehir Hastanesi Yazarlar:
Mustafa Harun Şahin, Ankara Şehir Hastanesi
Buse Çağın, Ankara Şehir Hastanesi
Gönül Vural, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Şule Bilen, Ankara Şehir Hastanesi
PB0036 Nadir Görülen Bilateral Kanat Skapula Olgusu Sunan Kişi: Serkan Kırbaş, Rize Özel Şar Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar:
PB0051 İskemik Stroke Sonrası Kaybolan Esansiyel Tremor Sunan Kişi: Hasan Armağan Uysal, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Yazarlar:
Hasan Armağan Uysal, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Halil Güllüoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Nurşen Borand, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
Özge Yılmaz Küspeci, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
PB0055 COVID-19 Jeneralize Kortikal Aksiyon Miyoklonusu ve Eş Zamanlı Başlayan Akut Psikotik Tablo Sunan Kişi: Asuman Ali, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ,Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Asuman Ali, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ,Nöroloji Kliniği
Adem Samet Erbir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği
Ramazan Köksal, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği
Yasemin Ali, Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi
Ramazan Yalçın, BURTOM Radyolojik Tanı Merkezi
PB0063 Kontrolsüz Hipertansiyon ve Üremiye Sekonder Gelişen Pres Olgusu Olgu Sunumu Sunan Kişi: Hande Peran, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Yazarlar:
Hande Peran, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Ercan Şen, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Şennur Köse, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
Ufuk Emre, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
PB0068 Gençlerde İskemik İnme Etyolojisinde Patent Foramen Ovale Sunan Kişi: Furkan Sarıdaş, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği Yazarlar: