Toplam Konuşmacı Sayısı: 78

Prof.Dr. Aksel Siva

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

       Konu: 11:55 – 12:15 / 2021’e Girerken MS Tedavisinde Güncel Durum

Dr. Ali Doğan

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: COVID-19 Pnömonisine Eşlik Eden Üç Guillan Barreli Olgu

Doç. Dr. Aslı Köşkderelioğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 18:30-19:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 5 SANOFİ GENZYME

Prof.Dr. Atilla Özcan Özdemir

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 11:15-12:15  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 3 SANOFİ İNME

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 5 / İNME

       Konu: 09:30 – 10:00 / Akit İskemik İnmede Endovasküler Tedavi ve Endikasyonları

Doç. Dr. Aylin Bican Demir

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

Prof.Dr. Aynur Özge

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 13:15-14:45  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 6 / BAŞAĞRISI

       Konu: 13:15 – 13:45 / COVID-19 ve Başağrıları

Prof.Dr. Babür Dora

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 13:15-14:45  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 6 / BAŞAĞRISI

       Konu: 14:15 – 14:45 / Nadir Görülen Primer Başağrıları

Prof.Dr. Belgin Koçer

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 15:00-16:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 4 FARMANOVA

       Konu: 15:25 – 15:45 / Fingya ile Progresyonu ve SMPS’e Geçişi Geciktirebilir miyiz?

Prof.Dr. Birsen İnce

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 5 / İNME

       Konu: 10:30 – 11:00 / İskemik İnme Tedavisinde Antiagregan Ajanların Kullanımı

Dr. Buket Tuğan Yıldız

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Ambulatuvar Kan Basıncının Önemi ve Vücut Kitle İndeksinin Nondipping Patern Üzerine Etkisi

Dr. Canan Karadağ

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Migren Hastalarında Bor Replasmanı Alternatif Bir Tedavi Olabilir mi? Atak ve Ataklar Arası Dönemde Bor, Kalsiyum, Magnezyum, ACTH, Kortizol ve CAMP İlişkisi

Dr. Cansu Köseoğlu Toksoy

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımına Bağlı Başağrısı

Prof.Dr. Cavit Boz

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

       Konu: 11:15 – 11:35 / MS Tedavisinde Kullanılan Oral İlaçlar

Prof.Dr. Cenk Akbostancı

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 15:15-17:15  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 15:15 – 15:45 / Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 11:15-12:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 3 SANOFİ İNME

Dr. Ceyla Ataç

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Karpal Tünel Sendromu (KTS) Ön Tanılı Hastaların Median Motor Terminal Latans İndeks (mTLI), Median Motor Rezidüel Latans (mRL) ve Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Demet Funda Baş

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 11:15-12:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 3 SANOFİ İNME

       Konu: Girişimsel Nörolojide Antiagregan Kullanımı: Vakalarla İnteraktif Tartışma

Prof.Dr. Derya Uludüz

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 13:15-14:45  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 6 / BAŞAĞRISI

       Konu: 13:45 – 14:15 / Migren Tedavisinde Monoklonal Antikorlar

Prof.Dr. Dicle Güç

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

       Konu: 12:35 – 12:55 / COVID – 19 Aşıları ve MS Hastalarında Kullanımı Nasıl Olmalı

Dr. Didem Çelik

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Katarakt Cerrahisinin Kognisyona Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Dilek Top Kartı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Akut Edinsel Komitan Ezotropyaların Değerlendirilmesi

Dr. Dilek Yılmaz Okuyan

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: COVID-19 Tanılı Hastalarda Miyalji ve CK/LDH Oranı Arasındaki İlişki

Prof.Dr. Egemen İdiman

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 1 / MS VE NMO

       Konu: 09:40 – 10:00 / NMO – NMO Spektrum Hastalıkları ve Tedavisi

Dr. Egemen Vardarlı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Asemptomatik Karotis Arter Darlığı Olan Hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Erken Dönem Serebrovasküler Komplikasyonlar

Dr. Elif Dalgıç Türkoğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Multipl Skleroz Hastalarında Menstruasyon Bozukluklarının Sıklığı ve Cinsiyet Hormonlarının Ölçümü

Dr. Elif Ünal

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: COVID-19 Pandemisi Sırasında Multiple Skleroz Hastalarında Anksiyete Varlığı ve Düzeyinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Erdem Gürkaş

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 11:15-12:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 3 SANOFİ İNME

Prof.Dr. Esen Saka Topçuoğlu

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 19:30-21:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 4 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 20:00 – 20:30 / Parkinson Hastalığında Kognisyon Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımı

Dr. Fatma Ger Akarsu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: 80 Yaş Üzeri Hastalarda Mekanik Trombektomi Deneyimimiz

Dr. Fatma Ece Çetin

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Locked-in Sendromu'nun Klinik ve Kognitif Spektrumu: 100 Olgunun Bir Yıllık İzlemi ve Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi Arayışı

Dr. Gizem Güllü

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Pediatrik Yaş Grubunda Elektromiyografi İncelemesi

Prof.Dr. Gülay Kenangil

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 15:15-17:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 16:45 – 17:15 / Parkinson Hastalığında İnfüzyon Terapileri ve Tedavi Yönetimi

Dr. Halil Güllüoğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Serebral Venöz Trombozda Nötrofil Lenfosit Oranının Prognoza Etkisi

Dr. Halit Fidancı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Üst Ekstremitenin Tuzak Mononöropatilerinde Elektrodiagnostik Sınıflama ile Yaş, Boy, Kilo, Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Prof.Dr. Hayrettin Tumani

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 1 / MS VE NMO

       Konu: 10:00 – 10:20 / MS’te Biyo Belirteçler

Dr. Hikmet Saçmacı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: COVID-19 Enfeksiyonunda Nörolojik Tutulumlar

Prof.Dr. Hüsnü Efendi

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

       Konu: 11:35 – 11:55 / MS Tedavisinde Kullanılan Monoklonal Antikorlar

Prof. Dr. İbrahim H. Bora

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

Prof.Dr. Kürşad Kutluk

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 5 / İNME

       Konu: 10:00 – 10:30 / İskemik İnme Tedavisinde Antikoagülan Ajanların Kullanımı

Dr. Levent Öcek

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Uygulamalarımızın İlk Üç Yıllık Gelişimi

Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı & Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 5 / İNME

       Konu: 09:00 – 09:30 / Akut İskemik İnme Tedavisinde Trombolitik Tedavi ve Endikasyonları

Prof.Dr. Mehmet Zarifoğlu

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 19:30-21:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: PANEL – 4 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

Uzm. Dr. Melih Tütüncü

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 18:30-19:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 5 SANOFİ GENZYME

Dr. Meltem Karacan Gölen

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: COVID-19 Hastalığı Tanılı Başağrısı Olan ve Olmayan Hastalarda CRP-Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 14:00-15:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 1 MERCK

       Konu: 14.30 – 14.55 / Vakalarla Mavenclad

Dr. Musa Temel

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Fahr Hastaların Klinik, Laboratuar ve Nöropsikolojik Analizleri

Dr. Mustafa Açıkgöz

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Migrende İlk ve Tekrarlayan Başvuru Özelliklerinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Temelinde Karşılaştırılması

Prof.Dr. Mustafa Bakar

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: PANEL – 5 / İNME

Prof.Dr. Necdet Karlı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

Dr. Neşe Güngör Yavaşoğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: COVID-19 Hastalığında Otonomik Tutulumun Varlığının R-R İnterval Değişkenliği ile Araştırılması

Dr. Nihat Şengeze

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Ön Sistem Oklüzyonu Olan ve Endovasküler Yolla Tedavi Edilen İnme Hastalarında Trombosit Dağılım Hacminin Rekanalizasyon Başarısı ve Klinik Sonlanım Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Nur Yüceyar

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 1 / MS VE NMO

       Konu: 09:20 – 09:40 / MOG – Antikoru ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavisi

Prof.Dr. Okan Doğu

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 15:15-17:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 15:45 – 16:15 / Esansiyel Tremorda Cerahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 15:00-16:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 4 FARMANOVA

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 14:00-15:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 1 MERCK

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: PANEL – 1 / MS VE NMO

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 17:30-18:30  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 18:30-19:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 5 SANOFİ GENZYME

       Konu: 18:30-18:40 / Açılış ve Lemtrada Etki Mekanizması

Dr. Onur Akan

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Huntington Hastalığının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Dr. Onur Serdar Gençler

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Hastanede Yatan COVID-19 Tanılı Hastalarda Görülen Nörolojik Semptomlar ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Dr. Özge Arıcı Düz

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Alzheimer Hastalığı ve Frontotemporal Demans Hastalarında Kognitif Değerlendirmede Nöropsikometrik Farklılıklar

Prof.Dr. Özge Yılmaz Küsbeci

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 19:30-21:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 4 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 19:30 – 20:00 / Parkinson Plus Sendromlarında Tedavi Yaklaşımları

Dr. Özgül Ocak

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Alzheimer Hastalarında Vitamin D Düzeyleri

Prof.Dr. Rana Karabudak

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 17:30-18:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

       Konu: 17:30 – 18:00 / MS’te Gelecek vadeden global araştırmalar

Dr. Sabiha Tezcan Aydemir

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: Pandemi Döneminde Parkinson Hastalığında Maskeli Yüzleri Tanıma Yetisi: Pilot Çalışma

Dr. Seda Öztürk

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: İskemik İnme Hastalarının Radyolojik Bulgu Saptanmayan Kranial Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Simetrik Normal Beyin Parankimi ile “Radiomics” Parametreleri Üzerinden Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Şen

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 11:15-13:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 2 / MS VE NMO

       Konu: 12:15 – 12:35 / MS Hastalarında COVID – 19 Enfeksiyonu ve Türkiye Deneyimleri

Dr. Şennur Delibaş Katı

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Akut İskemik İnme Hastalarında Normal ve Düşük Doz Tpa Uygulamalarının Karşılaştırılması

Prof.Dr. Serhan Sevim

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 17:30-18:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

       Konu: 18:00 – 18:30 / Inovatif Gelişmeler

Prof.Dr. Serhat Özkan

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 15:15-17:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 16:15 – 16:45 / Distoni Cerahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Doç. Dr. Serkan Demir

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 18:30-19:30  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 5 SANOFİ GENZYME

Prof.Dr. Sevda Erer Özbek

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 15:15-17:15  Salon: Salon A   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Oturum Başkanı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

Prof.Dr. Sibel Canbaz Kabay

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 15:00-16:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 4 FARMANOVA

       Konu: 15:05 – 15:25 / MS’de Progresyon Ölçütleri

Dr. Sibel Üstün Özek

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: Aterosklerotik ve Embolik Etyolojili İskemik İnme Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol ve Nötrofil/lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması

Dr. Şule Aydın Türkoğlu

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: İdiyopatik ve Kriptojenik Epilepsi Hastalarında Nörotransmitter ve Nöroinflamasyon Arasındaki İletişimde Yeni Bir Protein: IRAK2

Prof.Dr. Taşkın Duman

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 09:00-11:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 1 / MS VE NMO

       Konu: 09:00 – 09:20 / MS’te Radyolojik İzole Sendrom’dan, Progresif MS’e Uzanan Yolculuk

Dr. Ülkühan Düzgün

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

       Konu: COVID-19 ile Enfekte İnme Olgularının Değerlendirilmesi

Uzm. Dr. Yasemin Dinç

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 08:30-09:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU

Prof.Dr. Yeşim Beckmann

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 14:00-15:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: UYDU SEMPOZYUM – 1 MERCK

       Konu: 14.05 – 14.30 / Güncel Veriler Işığında Mavenclad

Prof.Dr. Yıldız Değirmenci

 Tarih: 13.03.2021  Saat: 19:30-21:00  Salon: Salon A   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: PANEL – 4 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

       Konu: 20:30 – 21:00 / Huzursuz Bacaklar Sendromunda Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Dr. Yüksel Erdal

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon C   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

       Konu: İzole Abdusens Sinir Paralizisi: Mikrovasküler ve Diğer Nedenlerin Karşılaştırılması

Dr. Zahide Mail Gürkan

 Tarih: 14.03.2021  Saat: 16:15-18:15  Salon: Salon B   Görevi: Konuşmacı

       Oturum Adı: SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

       Konu: Epilepsi Hastalarında Politerapinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi