Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 17

AÇILIŞ TÖRENİ

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 08:45-09:00

Salon: Salon A

PANEL – 1 / MS VE NMO

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 09:00-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Egemen İdiman, Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00 – 09:20 / MS’te Radyolojik İzole Sendrom’dan, Progresif MS’e Uzanan Yolculuk

Prof.Dr. Taşkın Duman

09:20 – 09:40 / MOG – Antikoru ile İlişkili Hastalıklar ve Tedavisi

Prof.Dr. Nur Yüceyar

09:40 – 10:00 / NMO – NMO Spektrum Hastalıkları ve Tedavisi

Prof.Dr. Egemen İdiman

10:00 – 10:20 / MS’te Biyo Belirteçler

Prof.Dr. Hayrettin Tumani

10:20 – 11:00 / Canlı Tartışma

PANEL – 2 / MS VE NMO

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 11:15-13:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Aksel Siva, Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

11:15 – 11:35 / MS Tedavisinde Kullanılan Oral İlaçlar

Prof.Dr. Cavit Boz

11:35 – 11:55 / MS Tedavisinde Kullanılan Monoklonal Antikorlar

Prof.Dr. Hüsnü Efendi

11:55 – 12:15 / 2021’e Girerken MS Tedavisinde Güncel Durum

Prof.Dr. Aksel Siva

12:15 – 12:35 / MS Hastalarında COVID – 19 Enfeksiyonu ve Türkiye Deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Şen

12:35 – 12:55 / COVID – 19 Aşıları ve MS Hastalarında Kullanımı Nasıl Olmalı

Prof.Dr. Dicle Güç

12:55 – 13:30 / Canlı Tartışma

UYDU SEMPOZYUM – 1 MERCK

MS Tedavisinde Uzun Yolun Kısası ; Mavenclad

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 14:00-15:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

14.00 – 14.05 / Açılış

14.05 – 14.30 / Güncel Veriler Işığında Mavenclad

Prof.Dr. Yeşim Beckmann

14.30 – 14.55 / Vakalarla Mavenclad

Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu

14.55 – 15.00 / Tartışma

PANEL – 3 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 15:15-17:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Cenk Akbostancı, Prof.Dr. Sevda Erer Özbek

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15 – 15:45 / Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Prof.Dr. Cenk Akbostancı

15:45 – 16:15 / Esansiyel Tremorda Cerahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Prof.Dr. Okan Doğu

16:15 – 16:45 / Distoni Cerahi Tedavi Sonrası Hasta Yönetimi

Prof.Dr. Serhat Özkan

16:45 – 17:15 / Parkinson Hastalığında İnfüzyon Terapileri ve Tedavi Yönetimi

Prof.Dr. Gülay Kenangil

UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

MS’in GELECEĞİ

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 17:30-18:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

17:30 – 18:00 / MS’te Gelecek vadeden global araştırmalar

Prof.Dr. Rana Karabudak

18:00 – 18:30 / Inovatif Gelişmeler

Prof.Dr. Serhan Sevim

PANEL – 4 / PARKİNSON VE HAREKET BOZUKLUĞU

 Tarih: 3/13/2021

Saat: 19:30-21:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mehmet Zarifoğlu, Prof.Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

19:30 – 20:00 / Parkinson Plus Sendromlarında Tedavi Yaklaşımları

Prof.Dr. Özge Yılmaz Küsbeci

20:00 – 20:30 / Parkinson Hastalığında Kognisyon Bozuklukları ve Tedavi Yaklaşımı

Prof.Dr. Esen Saka Topçuoğlu

20:30 – 21:00 / Huzursuz Bacaklar Sendromunda Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Prof.Dr. Yıldız Değirmenci

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 08:30-09:00

Salon: Salon A

Konuşmacı: 

Uzm. Dr. Yasemin Dinç

PANEL – 5 / İNME

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 09:00-11:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mustafa Bakar, Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00 – 09:30 / Akut İskemik İnme Tedavisinde Trombolitik Tedavi ve Endikasyonları

Prof.Dr. M. Akif Topçuoğlu

09:30 – 10:00 / Akit İskemik İnmede Endovasküler Tedavi ve Endikasyonları

Prof.Dr. Atilla Özcan Özdemir

10:00 – 10:30 / İskemik İnme Tedavisinde Antikoagülan Ajanların Kullanımı

Prof.Dr. Kürşad Kutluk

10:30 – 11:00 / İskemik İnme Tedavisinde Antiagregan Ajanların Kullanımı

Prof.Dr. Birsen İnce

UYDU SEMPOZYUM – 3 SANOFİ İNME

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 11:15-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Atilla Özcan Özdemir

Konu ve Konuşmacılar: 

Girişimsel Nörolojide Antiagregan Kullanımı: Vakalarla İnteraktif Tartışma

Doç. Dr. Demet Funda Baş

Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar

Doç. Dr. Erdem Gürkaş

PANEL – 6 / BAŞAĞRISI

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 13:15-14:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Aynur Özge, Prof.Dr. Babür Dora

Konu ve Konuşmacılar: 

13:15 – 13:45 / COVID-19 ve Başağrıları

Prof.Dr. Aynur Özge

13:45 – 14:15 / Migren Tedavisinde Monoklonal Antikorlar

Prof.Dr. Derya Uludüz

14:15 – 14:45 / Nadir Görülen Primer Başağrıları

Prof.Dr. Babür Dora

UYDU SEMPOZYUM – 4 FARMANOVA

Multipl Skleroz’da Progresyonun Önemi ve Fingya ile Uzun Dönem Deneyim

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 15:00-16:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

Konu ve Konuşmacılar: 

15:00 – 15:05 / Açılış

15:05 – 15:25 / MS’de Progresyon Ölçütleri

Prof.Dr. Sibel Canbaz Kabay

15:25 – 15:45 / Fingya ile Progresyonu ve SMPS’e Geçişi Geciktirebilir miyiz?

Prof.Dr. Belgin Koçer

15:45 – 16:00 / Tartışma

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 16:15-18:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Mustafa Bakar, Prof.Dr. Mehmet Zarifoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Asemptomatik Karotis Arter Darlığı Olan Hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Gelişen Erken Dönem Serebrovasküler Komplikasyonlar

Dr. Egemen Vardarlı

Aterosklerotik ve Embolik Etyolojili İskemik İnme Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol ve Nötrofil/lenfosit Oranlarının Karşılaştırılması

Dr. Sibel Üstün Özek

Locked-in Sendromu'nun Klinik ve Kognitif Spektrumu: 100 Olgunun Bir Yıllık İzlemi ve Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi Arayışı

Dr. Fatma Ece Çetin

İskemik İnme Hastalarının Radyolojik Bulgu Saptanmayan Kranial Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin Simetrik Normal Beyin Parankimi ile “Radiomics” Parametreleri Üzerinden Karşılaştırılması

Dr. Seda Öztürk

80 Yaş Üzeri Hastalarda Mekanik Trombektomi Deneyimimiz

Dr. Fatma Ger Akarsu

Serebral Venöz Trombozda Nötrofil Lenfosit Oranının Prognoza Etkisi

Dr. Halil Güllüoğlu

Ön Sistem Oklüzyonu Olan ve Endovasküler Yolla Tedavi Edilen İnme Hastalarında Trombosit Dağılım Hacminin Rekanalizasyon Başarısı ve Klinik Sonlanım Üzerine Etkisi

Dr. Nihat Şengeze

Akut İskemik İnme Hastalarında Normal ve Düşük Doz Tpa Uygulamalarının Karşılaştırılması

Dr. Şennur Delibaş Katı

Alzheimer Hastalığı ve Frontotemporal Demans Hastalarında Kognitif Değerlendirmede Nöropsikometrik Farklılıklar

Dr. Özge Arıcı Düz

Alzheimer Hastalarında Vitamin D Düzeyleri

Dr. Özgül Ocak

Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Uygulamalarımızın İlk Üç Yıllık Gelişimi

Dr. Levent Öcek

COVID-19 ile Enfekte İnme Olgularının Değerlendirilmesi

Dr. Ülkühan Düzgün

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 16:15-18:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim H. Bora, Prof.Dr. Necdet Karlı

Konu ve Konuşmacılar: 

Sağlık Çalışanlarında Maske Kullanımına Bağlı Başağrısı

Dr. Cansu Köseoğlu Toksoy

Migren Hastalarında Bor Replasmanı Alternatif Bir Tedavi Olabilir mi? Atak ve Ataklar Arası Dönemde Bor, Kalsiyum, Magnezyum, ACTH, Kortizol ve CAMP İlişkisi

Dr. Canan Karadağ

COVID-19 Hastalığı Tanılı Başağrısı Olan ve Olmayan Hastalarda CRP-Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi

Dr. Meltem Karacan Gölen

Üst Ekstremitenin Tuzak Mononöropatilerinde Elektrodiagnostik Sınıflama ile Yaş, Boy, Kilo, Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Dr. Halit Fidancı

COVID-19 Tanılı Hastalarda Miyalji ve CK/LDH Oranı Arasındaki İlişki

Dr. Dilek Yılmaz Okuyan

Migrende İlk ve Tekrarlayan Başvuru Özelliklerinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Temelinde Karşılaştırılması

Dr. Mustafa Açıkgöz

Karpal Tünel Sendromu (KTS) Ön Tanılı Hastaların Median Motor Terminal Latans İndeks (mTLI), Median Motor Rezidüel Latans (mRL) ve Ağrı Ölçekleri ile Değerlendirilmesi

Dr. Ceyla Ataç

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Ambulatuvar Kan Basıncının Önemi ve Vücut Kitle İndeksinin Nondipping Patern Üzerine Etkisi

Dr. Buket Tuğan Yıldız

Pediatrik Yaş Grubunda Elektromiyografi İncelemesi

Dr. Gizem Güllü

COVID-19 Pnömonisine Eşlik Eden Üç Guillan Barreli Olgu

Dr. Ali Doğan

İdiyopatik ve Kriptojenik Epilepsi Hastalarında Nörotransmitter ve Nöroinflamasyon Arasındaki İletişimde Yeni Bir Protein: IRAK2

Dr. Şule Aydın Türkoğlu

Epilepsi Hastalarında Politerapinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Dr. Zahide Mail Gürkan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 16:15-18:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sevda Erer Özbek, Doç. Dr. Aylin Bican Demir

Konu ve Konuşmacılar: 

Akut Edinsel Komitan Ezotropyaların Değerlendirilmesi

Dr. Dilek Top Kartı

Huntington Hastalığının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Dr. Onur Akan

Katarakt Cerrahisinin Kognisyona Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Didem Çelik

Fahr Hastaların Klinik, Laboratuar ve Nöropsikolojik Analizleri

Dr. Musa Temel

Pandemi Döneminde Parkinson Hastalığında Maskeli Yüzleri Tanıma Yetisi: Pilot Çalışma

Dr. Sabiha Tezcan Aydemir

Multipl Skleroz Hastalarında Menstruasyon Bozukluklarının Sıklığı ve Cinsiyet Hormonlarının Ölçümü

Dr. Elif Dalgıç Türkoğlu

İzole Abdusens Sinir Paralizisi: Mikrovasküler ve Diğer Nedenlerin Karşılaştırılması

Dr. Yüksel Erdal

Hastanede Yatan COVID-19 Tanılı Hastalarda Görülen Nörolojik Semptomlar ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi

Dr. Onur Serdar Gençler

COVID-19 Enfeksiyonunda Nörolojik Tutulumlar

Dr. Hikmet Saçmacı

COVID-19 Pandemisi Sırasında Multiple Skleroz Hastalarında Anksiyete Varlığı ve Düzeyinin Değerlendirilmesi

Dr. Elif Ünal

COVID-19 Hastalığında Otonomik Tutulumun Varlığının R-R İnterval Değişkenliği ile Araştırılması

Dr. Neşe Güngör Yavaşoğlu

UYDU SEMPOZYUM – 5 SANOFİ GENZYME

Lemtrada Yakın Dönem Klinik Tecrübeleri

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 18:30-19:30

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

18:30-18:40 / Açılış ve Lemtrada Etki Mekanizması

Prof.Dr. Ömer Faruk Turan

18:40- 19:25 / Klinik Tecrübe Paylaşımları

Doç. Dr. Aslı Köşkderelioğlu

Uzm. Dr. Melih Tütüncü

Doç. Dr. Serkan Demir

19:25-19:30 / Tartışma

KAPANIŞ OTURUMU

 Tarih: 3/14/2021

Saat: 19:30-19:45

Salon: Salon A